logo_m

O společnosti

Hospodaří na výměře cca 1000 ha zemědělské půdy. Specializuje se na výrobu mléka, kde patří mezi nejlepší podniky nejen ve skupině ale i v ČR. V rostlinné výrobě je významným pěstitelem řepky a máku.